Gái nhà quê

Sau khi thuyết phục được Loan thì Thái đã về nhà tránh sự chú ú của ông bố dượng và đã xin nghỉ làm ở nhà đó và lấy số tiền cùng với Loan đi ra khỏi nơi ngục tù đó còn với Loan thì vào trong phòng lấy quần áo đồ đạc và cả tải sản mà mẹ cô để lại đó là số tiền của mẹ cô đã làm ra và tiết kiệm để lại cho con gái điều này ông bố dượng không biết , CẢ hai cùng hẹn nhau và khi tới điểm hẹn họ ôm nhau , rồi đi ra khỏi ngôi làng ….. hết :))))

538   3 tháng trước
Lecongtoan 48 người theo dõi
538   3 tháng trước
Hãy đăng nhập hoặc đăng ký để bình luận